kiilto start primer

Veebaasil nakkedispersioon imavate ja mitteimavate põrandapindade nakkeomaduste parandamiseks enne tasandamist. Sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:

- betooni- ja tsemendipõhised tasandussegud (lahjendamine: 1 osa nakkedispersiooni /4 osa vett)
- põrandad, kus leidub vana liimi jääke, nagu kunstvaik- ja bituumenliim (kontsentraat)
- aluspinnad, mis ei talu niiskust, näit. kips- või puitpinnad (kontsentraat)
- plaatpinnad, näit. puitlaastplaat, kipsplaat jne. (kontsentraat)
- mitteimavad pinnad, näit. värv ja keraamiline plaat (kontsentraat)

                                     Tehnilsed andmed
Kulu 
Lahjendatult: 1 l nakkedispersiooni + 4 l vett = 5 l u 30 m².
Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 l nakkedispersiooni u 10 m²

Lisa ostukorvi