Plaatvaipade paigaldus

Aklimatiseerumine

Plaatide paigaldus peab toimuma hilisemate ekspluatatsioonitingimustega võimalikult sarnastes tingimustes. Plaadid tuleb lahti pakkida hiljemalt 24 tundi enne paigaldustööde algust, võimaldamaks nende aklimatiseerumist ruumi temperatuuriga. Ruumi minimaalne temperatuur paigaldamisel ei tohi olla alla 15°C, õhu suhteline niiskus peab olema alla 65%. Põrandapinna temperatuur peab olema vähemalt 10°C.

Aluspõrand

Plaatvaipa võib paigaldada igat liiki põrandatele, mis on tasased, kuivad, puhtad ja kaitstud niiskuse eest. Vanade vaipade jäänused (alusvilt, aluskangas jms.), samuti liimijäänused, tolm, mustus või vaha tuleb enne paigaldamist eemaldada.

Kõik augud, astmed, vuugid, praod jm. ebatasasused põranda pinnal tuleb enne paigaldamist tasandada kvaliteetsete põrandatasandussegudega.

Betoonpõrandad

Uus betoonpõrand peab olema piisavalt kuivanud. Betooni maksimaalne suhteline niiskus (RH) ei tohi ületada 90%.

Laudpõrandad

Kõik viimistluskihid, nt. vahad jms., tuleb eemaldada ja pinnad tasandada. Halvas seisukorras olevad puitpõrandad tuleb katta vineer- või puitkiudplaatidega. Puitkiudplaadid paigalda kareda pinnaga ülespoole. Naelutada tsentrite vahega 15cm. Sarnaselt võib naelutada ka kuni 6mm paksust vineeri. Paksem vineer tuleb kinnitada kruvidega, tsentrite vahega 23 cm. Puitkiudplaati tuleb enne plaatvaiba paigaldamist niisutada ja lasta ära kuivada. Õliga immutatud puitkiudplaate ei ole vaja veega niisutada.

Garantii

Materjali defektide avastamisel tuleb sellest teatada müüjale enne materjali paigaldamist. Tootja vastutab kõigi tootmisel tekkinud materjali defektide eest. See ei kehti defektsena paigaldatud materjali kohta. Tootja ei vastuta ebakvaliteetsel paigaldamisel tekkinud probleemide eest.

Ettevaatusabinõud paigaldamise ajal

Kuni plaatvaibaga kaetav ala ei ole lõplikult kaetud, s.t. ei ole paigaldatud perimeetrile jäävad fikseerivad plaadid, ei tohi põrandal olla käimist ega raskete esemete teisaldamist.

Vaipade paigaldusmeetod

Mitte kunagi ära alusta plaatide paigaldamist seina äärest. Alusta alati selleks välja arvutatud punktist, vt. joonistelt. Paigalda kahepoolne kleeplint piki jooni AB ja CD. Plaadid suru kokku põlveklotsi (knee kicker) abil diagonaalsuunas. Põlveklotsi kasutamine tagab plaatide tiheda "istumise" üksteise kõrvale. Alternatiivina kahepoolesele kleeplindile võib kasutada ka spetsiaalseid plaatvaiba liime.